Dat het begrip duurzaamheid lastig te definiëren is, is niks nieuws. Vraag 10 mensen op straat wat duurzaamheid inhoudt en je krijgt gegarandeerd 10 verschillende antwoorden. Dan de volgende vraag: wie is er verantwoordelijk voor verduurzaming? Een interessante vraag die leidt tot een interessante discussie. Moeten bedrijven het voortouw nemen of ligt de verantwoordelijkheid bij de consument?

Uit onderzoek van de ASN bank in 2014 blijkt dat bedrijven en overheid worden gezien als het meest verantwoordelijk voor de verduurzaming van de samenleving; zij verbruiken en vervuilen het meest, zij kunnen het kopen van duurzame producten promoten via meerdere kanalen en bovendien hebben bedrijven de middelen en kennis om te verbeteren.

Echter is het niet zo dat anno 2016 waarin wij in een kennissamenleving leven en beter dan ooit te voren in staat zijn om onze mening te verspreiden juist aan zet zijn en de eerste stap moeten zetten? Een kleinere (maar groeiende) groep consumenten vindt van wel. Zij vinden dat alles begint bij de wil van de consument om duurzaam te willen zijn; keuzes die de consument maakt leidend zijn voor het bedrijfsleven en politiek en dat uiteindelijk consumenten de grootste groep zijn, dus het meest effect kunnen creëren.

Dit zijn twee totaal verschillende denkwijzes tussen consumenten. Toch zijn er in grote lijnen op het gebied van duurzaamheid vier type consument te onderscheiden: de bewuste consument, de kritische consument, de opportunistische consument en de sceptische consument.

Consumenten segmentatie

Als ik naar mezelf kijk, dan komt mij passie voor duurzame kleding voort uit een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Iets wat ik altijd al gehad heb en absoluut van mijn moeder heb meegekregen. Zo vind ik het heel erg moeilijk te verkroppen dat er zoveel vrouwen, meiden maar ook mannen zijn die onderdrukt, uitgebuit en en gediscrimineerd voor de productie van producten die onder andere in Nederland voor een totaal oneerlijke prijs worden aangeboden. Daarnaast is het zo dat nu ik weet hoe kleding gemaakt wordt, ik mijn hoofd niet meer in het zand kan steken voor de enorme impact die de kledingindustrie heeft op het milieu.

Toch zou ik mezelf te veel eer geven als ik mezelf als een bewuste consument zou bestempelen. Zo laat ik op het gebied van duurzaamheid en voeding veel te wensen over. Dit is pure gemakzucht en dit wil ik graag veranderen. Dus als je goede tips heb, deze zijn altijd welkom!

Op het gebied van duurzaamheid ben ik dus zeker (nog) niet perfect, maar toch ben ik wel één van die consumenten die vindt: verbeter de wereld, maar begin bij jezelf.

Mijn tip voor jullie: wees niet te streng, houd het leuk.

Liefs, Lizet